Persoonlijk contact, dat werkt!
 

Plus projecten


Gericht op de Jeugd; langdurig extra ondersteunen.'

In het Jeugdplan proberen we een bijdrage te leveren om de 'jeugd van nu', niet 'de hulpvrager van straks' te laten worden. Er wordt nu een Pilot opgestart in de Vissenbuurt te Arnhem; voor de kinderen wordt een speciaal preventief aanbod ontwikkeld. Middels een twee wekelijkse kinderclub wordt concrete hulp en ondersteuning geboden, gericht op:

  • schoolprestaties (huiswerkbegeleiding, indien nodig: bijles)
  • sociale ontwikkeling (informatie op tal van maatschappelijke thema's)
  • gedrag (sociale vaardigheden, waarden & normen)     

Op een speelse manier worden thema's zoals: sociale vaardigheden, omgaan met sociale media, omgaan met geld, grenzen stellen bij intimiteit, brugklastraining en tal van andere onderwerpen aangeboden. De insteek hierbij is om deze kinderen langdurig te ondersteunen en ze te blijven volgen, liefst jarenlang. 

Dit aanbod wordt ontwikkeld in samenwerking met het Kinderwerk van (netwerkpartner) Rijnstad met financiering van de Gemeente Arnhem en de Arnhemse Fondsen.

In 2018 wil ik een documentaire maken over de deelnemers door ze jaarlijks op beeld te interviewen en zo te volgen hoe ze opgroeien en ontwikkelen. Ik ben nog op zoek naar iemand die hier iets kan betekenen.


Gericht op werk; een experiment

Samen met een begeleider (Job coach) gaan de deelnemers die nu van een uitkering afhankelijk zijn, ideeën bedenken om zelf geld te gaan verdienen, in eerste instantie naast hun uitkering. Ideeën worden uitgewerkt tot concrete plannen. Ieder is vrij om dat te gaan doen waarin hij goed in is, c.q.  gemotiveerd voor is om inkomen mee te gaan verdienen. 

Het experiment geldt voor de duur van twee jaar en is met behoud van een ‘basisinkomen’  (de bijstandsnorm, aangevuld met toeslagen die van toepassing zijn).

Alles wat hierbinnen ontwikkeld wordt en tot inkomsten leidt, komt bovenop hun basisinkomen en mogen ze behouden als extra stimulans om ermee door te gaan. Wordt er niets gedaan, komt er dus ook niets bij het basisinkomen. Doel hierbij is om de intrinsieke motivatie aan te spreken. Dit proces verloopt in ieders eigen tempo. Het mag in de vorm loondienst maar ook als zelfstandige (ZZP). Bij dit proces om ‘ondernemend te worden’, wordt er hulp en ondersteuning geboden, daar waar nodig door een werkcoach om de ideeën op weg te helpen en gaande te houden.

Voorwaarde is dat het geheel inzichtelijk blijft of er ook daadwerkelijk inkomsten verdiend worden. De extra inkomsten worden dus niet met ingewikkelde regels in mindering gebracht van de uitkering zoals nu dat vaak wel het geval is. Na twee jaar deelname vervallen de bijzondere regels van het experiment en gaat de bestaande regelgeving herleven. We kijken wat levensvatbaar is en of iemand (deels) uit de uitkering kan/wil door het inmiddels opgebouwde eigen werk (loondienst) of bedrijf (zelfstandige). Per persoon bij wie dit lukt besparen we op jaarbasis rond de € 60.000,-. Laten we dit eens 'andersom' inzetten in het kader van de 1% regeling (1% mag afwijken van normale regelgeving rondom uitkeringen)