Persoonlijk contact, dat werkt!
 

Even kennismaken

 

Ik ben Hans van Heijningen, (Maatschappelijk werker, Coach en Manager). Ruim 35 jaar werkzaam in vooral de OGGZ hulpverlening en heb mij bezig gehouden met tal van maatschappelijke thema’s die in elke stad spelen. Ik heb mij gespecialiseerd in Outreachende hulpverlening. Vooral bij diegene waar het aanvaarden van hulp niet vanzelf gaat, maar het wel hard nodig is vanuit maatschappelijk oogpunt. Dit kan persoonsgericht, maar ook breder gericht zijn bijv. hele straat of delen van een wijk.


Ik richt mij op preventie en toeleiden naar hulp en participatie. Ik ga er vanuit dat mensen echt wel geholpen willen worden, mits de manier waarop het wordt aangeboden overeenkomt met de vaardigheden van de ontvanger. 


Mijn achtergrond als Maatschappelijk Werker, Coach en Manager komt hierbij goed van pas. Ik heb de eerste 17 jaar gewerkt in de Daklozen en Thuislozenzorg, De Hulsen in Nijmegen en vervolgens 15 jaar bij Rijnstad, Alg. Maatschappelijk Werk & Welzijn in Arnhem. De laatste 10 jaar in de functie van manager en projectleider van projecten zoals 2e Kans Huisvesting, Vangnetteam Bemoeizorg, Overlast & Zorgcoördinatie (OZO) en de vele Achter de Voordeur projecten in 5 achterstandswijken in Arnhem i.s.m. VHV, Vivare, Portaal en Gemeente Arnhem.


Kernwoorden in mijn profiel zijn; enthousiast, deskundig, doelgericht, betrouwbaar, lange adem, professioneel en dat alles gecombineerd met veel humor.