Persoonlijk contact, dat werkt!
 

Diensten

 

  • De Achter de voordeur projecten zijn gericht op Gemeenten en Woningcorporaties in steden en dorpen (voorlichting, projectmanagement, workshops). Gemeenten en Corporaties kampen in toenemende mate met verwarde personen, ‘probleemhuurders’ en zelfs hele probleemstraten en buurten. Met de komst van de Wijkteams lijkt het dat de ‘ongevraagde’ preventieve hulpverlening stokt. Gemeenten en Corporaties voelen zich verantwoordelijk voor het leefklimaat in hun wijken en woningen en willen zelfredzaamheid en participatie positief beïnvloeden. ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Hier speelt het Achter de voordeur project preventief op in door de (verborgen) voegsignalen outreachend op te pakken. 


  • Workshops 'omgaan met'  zijn gericht op iedereen die zich met deze sociale problematiek professioneel, als vrijwilliger of anderszins bezighoudt. Te denken valt aan Coaches van Wijkteams, andere hulpverleners, vrijwilligers en budgetcoaches, maar ook opleidingen zoals de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Werkzaam in de dienstverlening heb je steeds meer te maken met mondige burgers en met (verbaal) agressief gedrag. Hoe ga je daar mee om? Een training omgaan met onaangepast gedrag biedt hier ondersteuning in. Speciaal voor onderhoudspersoneel van corporaties is een signalenkaart ontwikkeld, (herkennen en kunnen inschatten van zorgwekkende situaties) en het opzetten van een meldsysteem hiervoor.


  • De Bemoeizorg trajecten zijn gericht op individuele personen. Voor gemeenten, familie of bedrijven die zich zorgen om iemand maken en hier iets aan willen doen, kunnen losse trajecten afnemen. Denk hierbij aan familieleden die een kluizenaarsbestaan leiden, werkgevers met werknemers die nergens op reageren, familie van Zorgmijders met psychiatrische en of verslaving problematiek. Ter voorkoming van verder afglijden en verloedering, wordt middels bemoeizorg laagdrempelig contact gelegd. Daarna proberen we met de betrokkene in gesprek te gaan over de zorgen.  


  • Plus projecten betreft een concrete aanpak op specifieke problematieken.