Persoonlijk contact,

dat werkt !

WELKOM!


Het Projectbureau Achter de voordeur levert expertise & ondersteuning op het thema Leefbaarheid.
Specifiek op het gebied van ‘achter de voordeur’ problematiek.


Achter de voordeur biedt onder andere:

-     Advies bij sociale wijkvraagstukken (overlast, verloedering, welzijn en veiligheid)

-     Projectmanagement en uitvoering van Achter de voordeur projecten

-     Projecten op maat (bijv. experimenteel jeugdplan en werkgelegenheidsplan)

-     Workshops (outreachend werken, omgaan met onaangepast gedrag, verwarde mensen:    

       inzicht in psychopathologie, signalenkaart t.b.v. vrijwilligers, onderhoudsdiensten e.d.)